Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Přestavba silničního vozidla

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují:

 • změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 • změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 • změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 • změna kategorie vozidla

Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.

 

Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.

 

Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.

 

Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.

 

O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.

Co je k zavedení přestavby potřeba:

 • formulář – Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • osobní doklady vlastníka
 • podrobný popis přestavby silničního vozidla
 • návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
 • technický popis a výkresová dokumentace systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • správní poplatek za zapsání přestavby vozidla (lpg) je 50 Kč
 • správní poplatek za zapsání přestavby individuální je 1 000 Kč
 • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel stáhnout